Ajuntament d'Artés

Subvencions Entitats i

Associacions d'Artés

Generalitat de

Catalunya

Ajudes món cultural

per pal·liar els efectes

de la COVID-19

Generalitat de Catalunya

Recursos Cultura Popular i Tradicional

Generalitat de 

Catalunya

Recursos 

Empreses culturals

Diputació de

Barcelona

Recursos i subvencions 

Generalitat de

Catalunya

Constitució d'una

entitat